【RETCN】XT1079 中国零售 Android 5.0.2 LXB22.99-24.7 双卡固件

固件信息
文件名: XT1079_THEA_RETCN_DS_5.0.2_LXB22.99-24.7_cid11_subsidy-DEFAULT_CFC.xml.zip
MD5校验码: C6797E2A6264B0EB1550FB3017060C18
适用机型: Motorola XT1079 CN RETIAL
CID区域: 中国 RETCN 0x000B
Android 版本: Android Lollipop™ 5.0.2
固件版本号: LXB22.99-24.7
系统版本: Blur_Version.22.46.7.thea_retcn_ds.retcn.en.CN
高通版本: AU_LINUX_ANDROID_LNX.LA.3.5.1_RB1.04.04.02.048.045
基带版本: M8926_309101.02.03.17R
FSG版本: FSG-THEA-02.28
BL版本: 0x48.21(MBM-NG-V48.21-0-g31cba28)
GPT版本: 02
编译日期: Thu Jun 11 12:43:30 CDT 2015
建立指纹: motorola/thea_retcn_ds/thea_ds:5.0.2/LXB22.99-24.7/9:user/release-keys
备注信息: 不建议刷入BL和分区表。
下载地址
百度云网盘:

http://pan.baidu.com/s/1dDfROq9 提取密码:eig3

**转载请注明本文出处及作者。**

找了好久,谢谢分享

支持尘封

支持尘封

顶一个…

回复可见回复

pduhbr26489pduhbr26489pduhbr26489pduhbr26489pduhbr26489

谢谢分享

2553333333333333

85+++++++++++++++++++++++

找了好久,谢谢分享

123132132123

找了好久,谢谢分享

这个版本是国行联通吧。

22.46.7.thea_retcn_ds.retcn.en

支持尘封

谢谢分享 找了好久了!!

支持尘封