motox通用turbo土鳖圆圈天气傻瓜式APK安装

打开电脑连接手机,调试usb 点开下载的APK文件.自动就安装上了,傻瓜式APK

turbo土鳖圆圈天气apk链接:http://pan.baidu.com/s/1c2JiONY 密码:450d

5.1能用??

抹茶在用