Moto Z2 / Moto Z2 Play   Moto Z2 官方固件


主题 回复 活动
About the Moto Z2 官方固件 category 1 2018年12月04日
[RETAIL][9.0] XT1789-05/06 全球零售版 PPX29.159-24 官方固件 20 2019年11月13日
[Sprint][8.0.0] XT1789-03 Sprint 定制版 OCXS27.109-48-15 官方固件 5 2019年08月16日
[USC][8.0.0] XT1789-02 USC 定制版 OPXS27.109-40-12 官方固件 3 2019年06月21日
[RETCN][8.0.0] Moto Z 2018 OCX27.138-29 官方固件 9 2019年05月24日
[RETAPAC][8.0.0] XT1789-06 亚太零售版 OPXS27.109-52-12 官方固件 2 2019年03月02日
[VZW][8.0.0] XT1789-01 Verzion 定制版 ODX27.109-34-17 官方固件 6 2019年02月17日
[Sprint][8.0.0] XT1789-03 Sprint 定制版 OCX27.109-48 官方固件 2 2019年01月16日
[Sprint][8.0.0] XT1789-03 Sprint 定制版 OCX27.109-48-11 官方固件 8 2018年11月22日
[ATT][8.0.0] XT1789-04 ATT 定制版 OCXS27.109-47-11 官方固件 2 2018年11月03日
[TMO][8.0.0] XT1789-04 T-Mobile 定制版 OCX27.109-51 官方固件 4 2018年10月26日
[VZW][8.0.0] XT1789-01 Verzion 定制版 ODX27.109-34-14 官方固件 3 2018年10月14日
[Sprint][8.0.0] XT1789-03 Sprint 定制版 OCX27.109-48-9 官方固件 7 2018年10月11日
[TMO][7.1.1] Moto Z2 T-Mobile 定制版 NCX26.122-59-8 官方固件 2 2018年09月29日
[USC][8.0.0] XT1789-02 USC 定制版 OPXS27.109-40-10 官方固件 1 2018年09月18日
[Sprint][8.0.0] XT1789-03 Sprint 定制版 OCX27.109-48-6 官方固件 11 2018年09月18日
[TMO][8.0.0] XT1789-04 T-Mobile 定制版 OCX27.109-51-7 官方固件 3 2018年09月17日
[RETAIL][8.0.0] XT1789 全球零售 OPX27.109-34 官方固件 22 2018年08月08日
[ATT][8.0.0] XT1789-04 ATT 定制版 OCX27.109-47-7 官方固件 1 2018年07月22日
[Sprint][7.1.1] Moto Z2 Sprint 定制版 NCX26.122-59-8 官方固件 7 2018年06月26日
[ATT][8.0.0] XT1789-04 ATT 定制版 OCX27.109-47-3 官方固件 2 2018年06月13日
[USC][8.0.0] XT1789-02 USC 定制版 OPXS27.109-40-7 官方固件 1 2018年06月12日
[TMO][8.0.0] XT1789-04 T-Mobile 定制版 OCX27.109-51-4 官方固件 1 2018年06月12日
[Sprint][7.1.1] Moto Z2 Sprint 定制版 NCXS26.122-59-8-11 官方固件 6 2018年06月08日
[USC][8.0.0] XT1789-02 USC 定制版OPXS27.109-40-1 官方固件 1 2018年04月12日
[VZW][8.0.0] XT1789-01 Verzion 定制版 ODX27.109-34-7 官方固件 1 2018年04月12日
[ATT][8.0.0] XT1789-04 ATT 定制版 OCX27.109-47 官方固件 1 2018年04月12日
[RETAIL][7.1.1] Moto Z2 全球零售 NPXS26.122-68-4 官方固件 3 2018年02月18日
[TMO][8.0.0] XT1789-04 T-Mobile 定制版 OCX27.109-36 官方固件 1 2018年01月27日
[VZW][8.0.0] Moto Z2 Verzion 定制版 ODX27.109-34 官方固件 1 2018年01月27日